Földhivatali nyomtatványok

 

A nyomtatványok az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet elõírásai illetve a 338/2006 (XII. 23.) alapján kötelezõen alkalmazandóak:

 

 

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS

 

Telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítása

Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt

Kérelem tulajdoni lapba történõ betekintésre 

Iratmásolat megrendelõ lap 

 

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes személyek  

(ügyvédek, közjegyzok stb.) számára  

 

TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és 

jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló kérelem I-II.(ÉPÜLETFELTÜNTETÉS) 

Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I-II.

  

 

FÖLDHASZNÁLAT, FÖLDVÉDELEM

 

 Földhasználati bejelentési adatlap

 Kérelem földhasználati lap másolat igényléshez