Hírek 1/6

A társasházi alapító okirat célja a több lakásból vagy nem lakás célú helyiségből álló épület esetén az alapvető tulajdoni viszonyok rögzítése. Tételesen tartalmazza a közös, valamint a külön tulajdonba tartozó helyiségeket, épületrészeket…


A szolgalmi jog korlátolt dologi jog, ami feljogosít a más tulajdonában lévő dolog – esetünkben ingatlan – meghatározott célú használatára. A szolgalmi jog ingatlan esetében az ingatlanhoz kötődő jog, így a tulajdonosváltásra kerül sor, akkor is fennmarad…


Ha telkünkre új épületet építünk vagy meglévő épületünket bővítjük, érdemes a tervezést megelőzően geodéziai felmérést készíttetnünk. Bizonyos esetekben a hatósághoz benyújtandó tervezési dokumentáció kötelező részét kell hogy képezze a geodéziai felmérés...


Ha telkünk határait módosítani szeretnénk – pl. kiegyenesítjük a határvonalat, egyik telek területét növeljük a másik telekből elvett négyzetméterekkel – akkor telekhatár-rendezést kell kezdeményeznünk. Ilyenkor a két telek közti határvonal szükségszerűen módosul, előfordul, hogy az érintett…


Ha a telkünk határai, elrendezése, alapterülete változik – a telkeket egyesítjük, több részre osztjuk, a közös határvonal máshová kerül pl. adásvétel következtében – szükséges a telekalakítási eljárás lebonyolítása. Egy eljáráson belül több változtatást be tudunk jegyeztetni...


Ha bővítjük épületünket, annak befoglaló alaprajzi mérete változik, a létrejött változást minden esetben szükséges a földhivatal felé jelezni és az ingatlan-nyilvántartásban átvezettetni. Nézzük, milyen tudnivalók vannak, ha az épületfeltüntetés...Szoros egyeztetés nélkül rendkívül kockázatos belevágni a telekhatár-rendezésbe. Minél hamarabb forduljon szakemberhez, hatósághoz a megbeszélésért! A telekhatár-rendezés igénye sok esetben felmerülhet, például akkor, ha a...