2010 januárjától kezdődően lépett hatályba a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet módosítása...


Az ingatlanok világában gyakran előfordul, hogy az adminisztratív folyamatok nem tartanak lépést a valós változásokkal. Ilyen eset az épülettörlés is, amikor egy épület fizikailag már nem áll fenn, de papíron még szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Ebben a blog posztban végigvezetjük...


A geodéziai felmérés szó hallatán sokan csak a térképezésre és a földrajzi pontok rögzítésére gondolnak. Pedig ez a tudományág sokkal több annál! Az építőiparban végzett munka sikerének egyik alappillére, az alábbiakban bemutatjuk…


Az energetikai tanúsítványt általában akkor használják, amikor egy épületet értékesítenek, bérbe adnak, vagy jelentős felújításokat végeznek rajta. A tanúsítvány bemutatja az épület energiahatékonyságát és teljesítményét, és információval szolgál...


A földmérő egy szakember vagy szakma, amely a földfelszín pontos mérésével és térképezésével foglalkozik. A földmérők olyan módszereket és eszközöket alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy meghatározzák a földrajzi helyek, területek…


Ha a telkünk határai, elrendezése, alapterülete változik – a telkeket egyesítjük, több részre osztjuk, a közös határvonal máshová kerül pl. adásvétel következtében – akkor szükséges a telekalakítási eljárást lebonyolítani. A telekalakítási eljárás egyik változata a telekmegosztás...


A társasház alapításához az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan egyszemélyi tulajdonosa döntése szükséges. A társasház alapítás célja a közös tulajdonú épület fenntartása, működtetése. Az alapítók szándéka szerint a külön tulajdonban álló lakásra…


A társasházi alapító okirat célja a több lakásból vagy nem lakás célú helyiségből álló épület esetén az alapvető tulajdoni viszonyok rögzítése. Tételesen tartalmazza a közös, valamint a külön tulajdonba tartozó helyiségeket, épületrészeket…


A szolgalmi jog korlátolt dologi jog, ami feljogosít a más tulajdonában lévő dolog – esetünkben ingatlan – meghatározott célú használatára. A szolgalmi jog ingatlan esetében az ingatlanhoz kötődő jog, így a tulajdonosváltásra kerül sor, akkor is fennmarad…