Minden, amit a szolgalmi jogokról tudni érdemes

A szolgalmi jogok fontos szerepet játszanak az ingatlanok közötti jogviszonyokban, lehetővé téve az egyik ingatlan tulajdonosának, hogy bizonyos mértékben használhassa a másik ingatlant. A telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben és előre rögzített módon használhatja. Mostani írásunkban részletesen bemutatjuk a szolgalmi jogok működését, típusait és a kapcsolódó eljárásokat.

Mi a szolgalmi jog?

A szolgalmi jog egy olyan jogi konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy egy ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja valakinek - legyen az szomszéd, más magánszemély vagy akár egy cég - hogy az ő telkén átjárjon, közművezetéket keresztülvezessen rajta, vagy egyéb berendezést helyezzen el. Ilyen berendezések lehetnek például transzformátorházak vagy villanyoszlopok. A szolgalmi jog nemcsak adható, hanem kérhető is, tehát az ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti annak létrehozását.

A szolgalmi jog létrehozása

A szolgalmi jog létrehozása hivatalos eljárást igényel, amely során közhiteles okirat készül.

Az alábbi lépésekben foglalható össze a folyamat:

 • Közhiteles okirat készítése: A szolgalmi jog alapításához egy hivatalos papír, egy közhiteles okirat készül, amely részletezi a jog gyakorlásának feltételeit.
 • Változási vázrajz készítése: A jog pontos helyének és terjedelmének meghatározásához a földmérő elkészíti a változási vázrajzot. Ez tartalmazza az átjárás, a vezeték szolgalmi sávjának vagy az eszköz (pl: villanyoszlop) elhelyezkedésének pontos helyét.
 • Földhivatali ellenőrzés és záradékolás: A földmérő beméri az érintett ingatlanokat és a szolgalom tárgyát, majd a földhivatal műszakilag ellenőrzi és záradékkal látja el a vázrajzot.
 • Nyilvántartási változás bejegyzése: A záradékolt vázrajzot és a szolgalmi jog alapításáról szóló szerződést a földhivatalba kell benyújtani, ahol az ingatlan-nyilvántartásban átvezetik a változást. Az ingatlan tulajdoni lapjára felkerül, hogy az ingatlant az adott szolgalmi joggal megterhelték.

Szolgalmi jogok típusai

A szolgalmi jogoknak több típusa létezik, melyek közül a leggyakoribbak a következők:

 • Út szolgalom: Lehetővé teszi, hogy egy ingatlan tulajdonosa átjárjon egy másik ingatlanon, például mert az ő ingatlana csak ezen az úton keresztül közelíthető meg.
 • Vízvezetési szolgalom: Lehetővé teszi vízvezetékek vagy más közművek elvezetését a szolgalmi telken.
 • Elvezetési szolgalom: Biztosítja, hogy esővíz vagy szennyvíz átfolyhasson a szolgalmi telken.

A szolgalmi jogok jelentősége

A szolgalmi jogok jelentősége abban rejlik, hogy megkönnyítik az ingatlanok közötti együttműködést és a mindennapi élet praktikus szükségleteit. Legyen szó átjárási jogról, közművek elhelyezéséről vagy más hasonló igényről, a szolgalmi jogok rugalmas és jogilag biztosított megoldást kínálnak a tulajdonosok számára.

Szolgalmi jogok gyakorlása

A szolgalmi jogok gyakorlása során mind a jogosult, mind a kötelezett félnek be kell tartania bizonyos szabályokat és előírásokat. A jogok gyakorlása során felmerülhetnek olyan helyzetek, amelyek megkívánják a felek együttműködését és a kötelezettségek tiszteletben tartását.

A jogosult kötelezettségei

 • A használat határai: A jogosultnak tiszteletben kell tartania a szolgalmi jog gyakorlásának előre rögzített módját és terjedelmét. Nem léphet túl azokon a kereteken, amelyek a közhiteles okiratban és a változási vázrajzban meghatározottak.
 • Kármegelőzés: A jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a szolgalmi jog gyakorlása során ne okozzon kárt a kötelezett ingatlanban. Például, ha egy közművezetéket helyez el, ügyelnie kell arra, hogy az építési munkálatok minimális zavart okozzanak.

A kötelezett felelőssége

 • Hozzáférés biztosítása: A kötelezettnek lehetővé kell tennie, hogy a jogosult gyakorolhassa a szolgalmi jogot. Ez magában foglalhatja az ingatlan egy részének használatba adását, például egy átjáró út vagy közművezeték esetében.
 • Karbantartás: A kötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a szolgalmi jog gyakorlásához szükséges infrastruktúra megfelelő állapotban legyen. Például, ha egy átjáró útról van szó, a kötelezettnek biztosítania kell, hogy az út valóban használható legyen.

Szolgalmi jogok megszűnése

A szolgalmi jogok megszűnése több módon is történhet:

Megszűnés megállapodás alapján: A felek megállapodhatnak a szolgalmi jog megszüntetéséről, amelyről hivatalos szerződést kell kötni és a változást be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásban.

Jogi okokból: A szolgalmi jog megszűnhet, ha a szolgalmi jog gyakorlása lehetetlenné válik. Például, ha az átjárási út megsemmisül és nincs mód a helyreállítására.

Időleges szolgalom lejárta: Ha a szolgalmi jogot határozott időre alapították, az időszak lejárta után a jog automatikusan megszűnik.

Záró gondolat

Összességében a szolgalmi jogok fontos eszközt jelentenek az ingatlanok hatékony és harmonikus használatához, biztosítva mindkét fél érdekeinek védelmét és a jogviszonyok átláthatóságát. Ha Önnek szolgalmi joggal kapcsolatos szolgáltatásra lenne szüksége, keressen minket bátran elérhetőségeinken keresztül.