Társasház alapító okiratához illetve Meglévő társasházak alapító okiratának módosításához és új társasházak alapításához a 8/2018 AM rendeletnek megfelelően elkészített vázrajzot (digitális alaprajz) kell benyújtani a földhivatalba vizsgálatra.

A földmérő a jogi szakemberrel párhuzamosan, vele szorosan együttműködve készíti el a változási vázrajzot a társasházi alapító okirathoz. Leegyszerűsítve, a vázrajz a társasházi alapító okirat földhivatali műszaki melléklete. Társasházi alapító okiratokhoz szükséges vázrajzokat készíthet a földmérő kétlakásos házaktól kezdve több száz lakásos épületekhez. Lakás funkción kívül sokféle művelési ágat (használati funkció a létrejövő önálló tulajdonnak) létrejöhet alapítás során. Meglévő társasházi alapító okirat módosítása előtt kiemelten fontos jogi szakemberrel egyeztetni, mert a változtatás jellege , mennyisége befolyásolhatja a jogi rész megvalósíthatóságát (pld. lakóközösségnek mekkora hányadának szavazata szükséges az elképzeléshez). Így elérhető, hogy a földmérő által elkészített és záradékoltatott változási vázrajz ténylegesen földhivatali átvezetésre kerüljön.

Szavazati “probléma” új építésű társasházak esetében nem merül fel, mert a társasházi alapító okirat készítésének időpontjában jellemzően még beruházói tulajdon az épület. Azonban akár új, akár régi társasházi alapító okirat készül, a műszaki adatoknak, tartalmaknak egyformának kell lenni az okiratban és a földmérő által készített vázrajzban, új építés esetében a használatba vételi engedély teljes adatsorával is egyezni kell. (lakás méretek, sorszámok, helyrajzi számok, területek, helységek, funkciók stb.). Ha ez az egyezőség nem valósul meg, az ingatlan nyilvántartási átvezetés sikertelen lesz.

A társasházi alapító okirat legfontosabb adatsora az adott lakás, egyéb önálló tulajdon területi adata, hiszen a tulajdonlapra ez a szám (m2) kerül rá. Szinte mindig felmerül a kérdés, hogy jön ki a lakás vagy egyéb egység területe, a földmérő miszerint határozza meg azt. Leegyszerűsítve: a hatályos OTÉK szerint kerül felmérésre és számításra. A főfalak, elválasztófal közötti nettó terület a nyílászárók alatti terület nélkül.

Az alapító okirathoz készülő vázrajz készítésének főbb elemei:

  1. Földhivatali adatszolgáltatás megrendelése a vázrajz készítéséhez (digitális földmérői adatszolgáltatás)
  2. Érintett lakások helyszíni felmérése. A földmérő jellemzően kézi lézeres távmérő segítségével felméri az ingatlanban található összes helyiséget.
  3. Pontos digitális (vektoros M=1:100 méretarányú ) alaprajzok elkészítése.
  4. Változási vázrajzok és műszaki dokumentáció elkészítése társasházi alapító okirattal összehangolva.
  5. Földhivatali leadás záradékoltatásra.

A változási vázrajz záradékolásáról értesíti a földhivatal a földmérőt.

Változási vázrajz (alaprajz) készítése társasházi alapító okirathoz:

Kiinduló alapadatok, melyek a munkadíjat is meghatározzák:

A tervrajzok (alaprajzok) digitális, vektoros formátumban rendelkezésre állnak.
A tervrajzok (alaprajzok) csak papír alapon vannak meg. Ebben az esetben digitalizálni, vektorizálni( újra szerkeszteni) szükséges a rajzokat.
Nem áll semmilyen alaprajz a rendelkezésre.
Létrejövő önálló tulajdonok száma, területe, szintek száma.
Az ingatlan új vagy már használatban van.

Összefoglalva: a munka során megrendeljük a földhivatali alapadatokat, elkészítjük a vázrajzokat a kapcsolódó, földhivatal által megkövetelt műszaki dokumentációt és leadjuk a komplett anyagot a földhivatalba záradékolásra, a földhivatal ezután értesít minket, ha záradékolta a munkát, melyre hivatalosan 60 nap áll rendelkezésre. Az ügyvéd ezt követően a záradékolt vázrajzokat alapító okirattal együtt benyújtja a földhivatal ingatlan-nyilvántartási osztályához átvezetés céljából.

Irodánk több, ebben a szakterületben járatos ügyvédi irodával működik együtt. Amennyiben nem rendelkezik jogi segítséggel, bizalommal forduljon hozzánk, ajánlunk elképzeléséhez megfelelő ügyvédet.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel