Telekhatár-rendezés

Kettő vagy több telek között szeretne igazítani az aktuális határvonalon. Gyakran előforduló eset például, amikor az egyik telek tulajdonosa elad valahány négyzetméternyi területet a szomszéd telek tulajának. Első lépésként (még az eladás előtt) el kell mennie a helyi (kerületi) önkormányzathoz és ott egy úgynevezett elvi engedélyt vagy hozzájárulást kell kérnie (műszaki vagy építésügyi osztály) arról, hogy az Ön által elképzelt telekhatármódosításhoz hozzájárulnak-e.

Az önkormányzat az érintett telekről három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot, és térképmásolatot kér. Egy nyomtatvány kitöltése és az eljárási illeték befizetése után meghozza a döntését.

Esetenként azonban az említett eljárás nélkül nyilatkozik írásban vagy szóban, hogy hozzájárul-e az Ön által kigondolt elképzeléshez. Az elvi engedélyre azért van szükség, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározhatják pld. egy telek alakját, lehetséges területét, oldalhosszát stb. Ezenkívül léteznek hatályos rendezési tervek, illetve egyéb önkormányzati építési szándékok amelyek befolyásolhatják az elvi engedély kiadását.

Ha megvan az elvi engedélye, akkor a földmérő elkezdheti a telekhatár-rendezést. Ez a földhivatali adatszolgáltatás megrendelésével, (csak földmérők kérhetnek ilyen jellegű a telekhatár-rendezéshez elvégzéséhez nélkülözhetetlen „műszaki” adatszolgáltatást) illetve az érintett telkek helyszíni felmérésével kezdődik. Ezután a földmérő elkészíti a vázrajzot, amit benyújt a földhivatalnak, majd a földhivatal záradékolja ezt (műszakilag ellenőrzi) és ha mindent rendben talál, pecséttel hitelesíti. A záradékolt vázrajzot a földmérő leadja a megbízójának és ezzel a földmérő be is fejezte a feladatát.

Ezután a megbízónak, egész pontosan a tulajdonos(ok)nak alá kell írni a vázrajzot, és egy kérelemmel együtt elvinni az önkormányzathoz, amely jó esetben hozzájárul egy határozattal a határrendezéshez, mivel már előzetesen az elvi engedéllyel kiadta rá.

A már jogerős önkormányzati határozattal és a vázrajzzal-amelyen már az önkormányzati pecsét is megtalálható- vissza kell fáradni a földhivatalba, ahol átvezetik a változást, azaz már a térképen meg a tulajdoni lapon is a megbízó által megrendelt összevonás által létrejött állapot fog látszódni.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel