Valamilyen okból kifolyólag kettő- vagy többfelé szeretné osztatni a telkét. Első lépésként el kell mennie a helyi (kerületi) önkormányzathoz és ott egy úgynevezett elvi engedélyt vagy hozzájárulást kell kérnie (műszaki vagy építésügyi osztály) arról, hogy az Ön által elképzelt megosztáshoz hozzájárulnak-e.

Az önkormányzat az érintett telekről három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot, és térképmásolatot kér. Egy nyomtatvány kitöltése és az eljárási illeték befizetése után meghozza a döntését.

Esetenként azonban az említett eljárás nélkül nyilatkozik írásban vagy szóban, hogy hozzájárul-e az Ön által kigondolt elképzeléshez. Az elvi engedélyre azért van szükség, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározhatják pld. a telek alakját, lehetséges minimális területét, oldalhosszát stb. Ezenkívül léteznek hatályos rendezési tervek, illetve egyéb önkormányzati építési szándékok, amelyek befolyásolhatják az elvi engedély kiadását. Ha megvan az elvi engedélye, akkor a földmérő elkezdheti a megosztást.

Ez a földhivatali adatszolgáltatás megrendelésével, (csak földmérők kérhetnek ilyen jellegű a megosztás elvégzéséhez nélkülözhetetlen „műszaki” adatszolgáltatást) illetve a megosztandó terület helyszíni felmérésével kezdődik. Ezután a földmérő elkészíti a vázrajzot, amit benyújt a földhivatalnak, majd a földhivatal záradékolja azt (műszakilag ellenőrzi) és ha mindent rendben talál, pecséttel hitelesíti azt.

A záradékolt vázrajzot a földmérő leadja a megbízójának és ezzel a földmérő be is fejezte a feladatát. Ezután a megbízónak, egész pontosan a tulajdonos(ok)nak alá kell írni a vázrajzot, és egy kérelemmel együtt elvinni az önkormányzathoz, amelynek jó esetben hozzá kell járulnia egy határozattal a megosztáshoz, mivel előzetesen az elvi engedéllyel már engedélyezte azt.

A már jogerős önkormányzati határozattal és a vázrajzzal-amelyen már az önkormányzati pecsét is megtalálható,- vissza kell fáradni a földhivatalba, ahol átvezetik a változást, azaz már a térképen meg a tulajdoni lapon is a megbízó által megrendelt megosztás által létrejött állapot fog látszódni. Előfordulhat olyan eset is, amikor több tulajdonosa van egy területnek és valamilyen oknál fogva- pld. túl kicsi a telek területe-nem tudják, vagy nem akarják az előzőekben leírtak szerint megosztani. Ilyenkor megoldás lehet a használat szerinti megosztás, amely például a tulajdoni részarányoknak megfelelően osztja meg a területet. Itt a tulajdonosoknak kell egymás között megegyezni a használati határokról. Ilyenkor is bekerül a földhivatalba az erről készített vázrajz, de ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem kerül sor.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel