Kettő vagy több telket össze szeretne vonatni egy helyrajzi szám alá.

Az összevonás a földhivatali adatszolgáltatás megrendelésével, (csak földmérők kérhetnek ilyen jellegű az összevonás elvégzéséhez nélkülözhetetlen „műszaki” adatszolgáltatást) illetve az összevonandó terület helyszíni felmérésével kezdődik.

Ezután a földmérő elkészíti a vázrajzot, amit benyújt a földhivatalnak, majd a földhivatal záradékolja ezt (műszakilag ellenőrzi) és ha mindent rendben talál, pecséttel hitelesíti azt. A záradékolt vázrajzot a földmérő leadja a megbízójának és ezzel a földmérő be is fejezte a feladatát.

Ezután a megbízónak, egész pontosan a tulajdonosoknak alá kell írni a vázrajzot, és egy kérelemmel együtt elvinni az önkormányzathoz, amelynek jó esetben hozzá kell járulnia egy határozattal az összevonáshoz, mivel már előzetesen az elvi engedéllyel engedélyezte azt.

A már jogerős önkormányzati határozattal és a vázrajzzal-amelyen már az önkormányzati pecsét is megtalálható- vissza kell fáradni a földhivatalba, ahol átvezetik a változást, azaz már a térképen meg a tulajdoni lapon is a megbízó által megrendelt összevonás által létrejött állapot fog látszódni.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel