Ha szeretne egy új házat építeni, sokszor előfordul, hogy az építésznek a tervezéshez szüksége van egy tervezési felmérésre.

Egy jó terv elkészítéséhez nélkülözhetetlen információk az adott helyszínről:

a telek méretei, területe, lejtési viszonyai, a területen található műtárgyak, növényzet pontos elhelyezkedése, domborzatos területen a környező épületek elhelyezkedése. Legcélszerűbb, ha az építtető az egyeztetés végett közvetlenül a földmérőhöz irányítja az építészt.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel

Leggyakrabban előforduló feladatok, amit az építészek kérnek a földmérőktől:

A telek domborzati viszonyainak- meredekségének, rendezetlenségének- pontos felmérése nélkül nem tudja elhelyezni az épületet, alapozási módot tervezni vagy egyáltalán az adott építési övezet magassági korlátozásait betartani. Ilyenkor a földmérő szintvonalas térképet készít. A szintvonalas felmérés alapján a felszíni csapadékvíz elvezetés is tervezhetővé válik.

Az építész kérhet teljes körű síkrajzi felmérést amely tartalmazza a telek oldalhosszainak a méreteit a lehetséges legnagyobb pontossággal, a telken található épületeket, fákat, utakat, növényzetet, közműveket, az esetleges utcai csatlakozást stb. Sokszor az építési engedély kiadásához abszolút azaz Balti tengerszint feletti magasság megadása szükséges, ezt is a földmérő határozza meg. “Panorámás” teleknél szintén jó ha tisztában vagyunk a környező épületek magassági adataival, hiszen ebből kiindulva lehet meghatározni a szükséges épületmagasságunkat, hogy valóban legyen kilátás.

A felmérés történhet EOV-ben >Egységes Országos Vetületi Rendszer< -ben. A földhivatali nyilvántartások  nagy része ezt használja már. Leegyszerűsítve úgy lehet ezt értelmezni, hogy Magyarországot elhelyezték egy óriási koordinátarendszerben, így minden egyes pontjának tudunk koordinátát (X,Y) adni-így például a telekhatároknak is.

Ha már „számítógépes” a földhivatali nyilvántartás „DAT”-os (már digitális az alaptérkép) , akkor mindenképpen célszerű a felmérést EOV rendszerben elkészíteni, ugyanis ilyenkor az is kiderül, hogy a kerítés jó helyen van-e, így elkerülhetőek a későbbi birtokjogi viták vagy perek. A felmérés végeredménye is egy számítógépes file, amit a földmérők és az építészek által használt rajzoló-szerkesztő programok között át lehet konvertálni. Természetesen ha szükséges, ki is lehet nyomtatni a felmérés végeredményét.

Közművek, utak tervezéséhez is elengedhetetlen a geodéziai felmérés, sőt ha a terepviszonyok megkivánják a kerttervezés első lépése is egy a földmérő által készített helyszínrajz.
Ha kész a terv, indulhat a kivitelezés.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel