A telekmegosztás szabályai

Ha a telkünk határai, elrendezése, alapterülete változik – a telkeket egyesítjük, több részre osztjuk, a közös határvonal máshová kerül pl. adásvétel következtében – akkor szükséges a telekalakítási eljárást lebonyolítani. A telekalakítási eljárás egyik változata a telekmegosztás.

Fontos körültekintően tájékozódni a telekmegosztás szabályaival kapcsolatban! A folyamat kezdete előtt érdemes előzetesen egyeztetni a jegyzővel, hogy a telekmegosztásnak van-e akadálya, az a telek értékét jelentősen nem befolyásolja-e. A településrendezési követelményeknek – vagyis a helyi építési szabályzatnak és az országos építési követelményeknek – való megfelelőség kérdésének vizsgálata korábban jegyzői hatáskör volt, jelenleg a  kormányhivatal vizsgálja.

Ezek után szükséges felkeresnünk egy földmérőt, aki kiméri az igények szerinti új telekhatárokat és változási vázrajzot készít. Az erről készített dokumentációt záradékolási eljárásra benyújtja a földhivatalba, ez az első kör, amit az eljárásban szükséges lebonyolítani. Ebben a körben a földhivatal műszaki szempontból vizsgálja a kérelmet. Ha az érintett hatóságok és szakhatóságok jóváhagyják azt, akkor megkapjuk a telekalakítási engedélyt.

Ez alapján a földmérő kitűzi a telekmegosztással létrejövő telkeket. Ezután kérelmezhető a földhivatalnál a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése. Ezt a telekalakítási engedély nélkül nem lehet benyújtani. A második kör – az első körtől eltérően, ahol a műszaki körülményeket vizsgálják, – jogi jellegű. Ha a telek bármelyik része gazdát cserél, az erre vonatkozó dokumentumokat is ebben a körben kell benyújtani.

A telekalakítás engedélyezéséről szóló határozatot a földhivatal kiküldi az érintetteknek, akiknek 15 nap jogvesztő határidejük van a fellebbezésre. Az érintettek nyilatkozatban le is mondhatnak a fellebbezési jogukról.

Az ügyintézési idő a telekalakítási eljárásban 60 nap a teljes eljárásra, vagyis az engedélyezés és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés lefolytatására.  Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel zárul, vagyis az tulajdoni lapon és térképmásolaton már az új ingatlan(ok) adatai szerepelnek.

Az első és második eljárás össze is vonható, ekkor jön létre az úgynevezett egyesített telekalakítási eljárás. Ilyenkor a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel egyidejűleg nyújtjuk be az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges kérelmet. Ez a telektulajdonos számára egyszerűbb és kényelmesebb megoldás, mivel az egymásra épülő kétkörös eljárás a földhivatalon belül lezajlik, így az eljárás is gyorsabb. Hátránya, hogy a két eljárás díját egy összegben fizetjük be az összevont eljárás kezdetén. Így ha pl. az első körben a kérelmünket elutasítják, akkor a második kör már befizetett eljárási díja elveszik.

Bízunk benne, hogy sikerült hasznos információkat átadni a telekmegosztás szabályaival kapcsolatban. Ha felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége a telekmegosztással kapcsolatban, illetve, ha szeretné megbízni cégünket a feladattal, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!