A társasház alapítás feltételei

A társasház alapításához az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan egyszemélyi tulajdonosa döntése szükséges. A társasház alapítás célja a közös tulajdonú épület fenntartása, működtetése. Az alapítók szándéka szerint a külön tulajdonban álló lakásra, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségre a tulajdonostársak javára elővásárlási, előbérleti jog létesíthető.

Meglévő vagy épülő épületet is alakíthatunk társasházzá, amennyiben megfelel annak a követelménynek, hogy legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki benne. A külön tulajdonként meg nem határozott épületrész a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

A társasház alapítás feltételei közé tartozik az alapító okirat elkészítése, ami lehet közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat. Az alapító okirat az ingatlan-nyilvántartásba kerül. 2014. január 1-től  az alapító okirat földmérő által készített vázrajzot kell benyújtani a földhivatalba. Új társasház alapításkor a teljes épület alaprajzát el kell készíttetni a földmérővel. (Alapító okirat módosításra akkor van szükség, ha az okiratban rögzített adatok bármelyike változik.)

A földmérő felméri az épület egészét, majd ez alapján elkészíti a vázrajzot és a kérelmet. Ezt a dokumentációt be kell nyújtani záradékolásra a földhivatalba. Ha a földhivatal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőnek találja a dokumentációt, záradékolja a vázrajzot. Ezután, ezzel együtt lehet az  alapító okiratot vagy annak módosítását a rajzokkal és az esetlegesen szükséges hatósági bizonyítvánnyal együtt beadni a földhivatalba az ingatlan-nyilvántartási osztályra.

Új épület esetén az építtető köteles alapító okiratról szóló szándéknyilatkozatot benyújtani a földhivatalnak, majd csak ezután adhatja be a végleges okiratot. Szándéknyilatkozat hiányában a ház albetétekre osztása nem jegyezhető be a tulajdoni lapra.

A társasház alapítás feltétele, hogy a földrészlet, ahol az épület áll, szintén közös tulajdonba kerül. Ha a bármilyen oknál fogva mégsem válik közös tulajdonná, a tulajdonostársakat a földrészletre vonatkozó földhasználati jog illeti meg. Társasház nem hozható létre több földrészleten, mert a társasházi törzslapon csak egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet szerepelhet.

Csak az ingatlan-nyilvántartás szabályai szerint állandó jellegű épület alakítható társasházzá. Ez azt jelenti, hogy min 12 m2 alapterülettel rendelkezik, meghatározott szerkezetekkel (falazat, alapozás) rendelkező, állandó jellegű épület felel meg a követelményeknek.

Amennyiben a társasház alapítás feltételei adottak, indulhat a projekt. Ha felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége a társasházi alapító okirat műszaki mellékletének készítésével kapcsolatban, illetve, ha szeretné megbízni cégünket a feladattal, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!