Kikkel kell közölni az engedélyről szóló határozatot?

Az értesítendők köre az elvi engedélyezési és a telekalakítási eljárásban azonos.

A határozatot meg kell küldeni:

– a kérelmezőnek,

– a tervezőnek (telekalakításiterv-készítéshez kötött eljárásban),

– a telekalakítással érintett telkek tulajdonosai, haszonélvezői, kezelői, az esetleges jelzálog kedvezményezettjei részére (adataikat az építésügyi hatóság hivatalból

– az illetékes földhivatal megkeresése útján – szerzi be),

– a közvetlenül szomszédos, a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) telekkel rendelkezni jogosultak, állami tulajdonban álló ingatlan esetén a vagyonkezelők részére (adataikat az építésügyi hatóság hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be),

– az eljárásban közreműködő hatóságoknak,– a telekalakítással érintett telek (telkek) helye szerinti települési önkormányzatnak.

Telekcsoport újraosztása esetén, valamint ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik (ezek a telekalakítási terv készítéséhez kötött esetek), az elvi engedély kiadásának ténye az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető.

Ha az építésügyi hatóság ennek szükségessége mellett dönt, a határozat földhivatal részére történő megküldésével intézkedik a bejegyzés iránt.