Mikor szükséges telekalakítási terv?

Telekalakítási terv az új építési telkek kialakítását célzó telekalakítási eljáráshoz szükséges abban az esetben, ha) új beépítésre szánt területen kerül sor az építési telkek kialakítására, vagy b) jelentős mértékben átépítésre kerülő (pl. rehabilitációs) területeken a meglevő telkeket az előírásoknak megfelelő építési telkekké kell átalakítani (újra kell osztani), vagy c) a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik.A telekalakítási terv rajzi munkarészekből és táblázatos jegyzékből áll. Ezeket a tervezőnek pontosan ismernie kell, s mivel az R. 5. §-a részletesen tartalmazza őket, felsorolásukat mellőzzük.

Telekalakítási tervet olyan településrendező tervező készíthet, aki az 53/2000. (VIII. 1.) FVM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, nevezetesen:

– tagja az állandó lakóhelye szerinti területi építész kamarának,

– szerepel a kamara által vezetett Terület

– és Településrendező Tervezők Névjegyzékében.

A településrendezési tervezési jogosultság kétfokozatú (TT–1 és TT–2). Telekalakítási terv készítésére bármely tervezői fokozatba besorolt településrendező tervező jogosult.