Mi a különbség az elvi telekalakítási engedély és a telekalakítási engedély között?

Az elvi engedélyt úgy jellemezhetjük, hogy a kérelmező előzetes tájékozódását szolgálja, alkalmas a telekalakítás műszaki és településrendezési feltételeinek tisztázására, de a telekalakítás véghezvitelére nem jogosít. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az elvi engedélyhez semmilyen jogkövetkezmény nem fűződik.

A jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított egy éven belül ugyanis köti az eljáró, illetőleg az eljárásban közreműködő hatóságot, de csak kizárólag azokban a kérdésekben, amelyekre nézve rendelkezett.

Telekcsoport újraosztása esetén, valamint ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik (ezek a telekalakítási terv készítéséhez kötött esetek) az elvi engedély kiadásának ténye az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető.

Ennek szükségességét az építésügyi hatóságnak kell megítélnie, s a hatóság intézkedik a bejegyzés iránt is.Telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén az elvi engedély beszerzése nem feltétlenül szükséges. Kötelező viszont olyan esetekben, amikor az Étv. vagy az R. alapján telekalakítási terv készítése is kötelező.