Mire szolgál a telekalakítás (telekhatár változtatása, vázrajz készítése)?

A telekalakításhoz változási vázrajzot kell benyújtani a földmérőnek a földhivatalba. Többféle változata létezik, amik közül attól függően választanak, hogy éppen mire van szükség. A telekalakítások típusai a következők:

  • A telekmegosztásnál egy telket két, vagy több részre osztanak fel. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új területek önálló telkekként, saját helyrajzi számmal rendelkeznek.
  • A telekegyesítés ennek fordítottja, vagyis két, vagy több egymással szomszédos telket egyesít, és ezek ettől kezdve az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számmal szerepelnek.
  • A telekcsoport-újraosztás több, egymás melletti telek összevonása, majd újra felosztása más méretű, illetve alakú telkekké.
  • A telekhatár-rendezés két, vagy több szomszédos telek közös határának módosítása úgy, hogy a helyrajzi számok változatlanok maradnak, csak a határ változik meg.

Amennyiben szüksége lenne arra, hogy megoldjuk a telekalakítást teljes körű ügyintézéssel, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén!