Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben és előre rögzített módon használhatja. Részletesebben: a szolgalmi jog azt jelenti, hogy hozzájárulását adja valakinek – lehet a szomszéd, más magánszemély, egy cég-hogy az Ön telkén átjárjon, valamilyen közművezetéket keresztülvezessen rajta, elhelyezzen valamilyen egyéb berendezést, műtárgyat pld. transzformátorházat, esetleg villanyoszlopot. Ezt a jogot nem csak adhatja, hanem kérheti is!

Erről egy hivatalos papír, egy közhiteles okirat készül, aminek tulajdonképpen a rajzos-műszaki melléklete a földmérő által készített változási vázrajz. Ebből derül ki, hogy hol van pontosan az átjárás, a vezeték szolgalmi sávja vagy a műtárgy elhelyezkedése. A földmérő először beméri az érintett ingatlanokat és a szolgalom tárgyát, elkészíti a vázrajzot, amit a földhivatal záradékkal lát el (műszakilag ellenőriz). A záradékolt vázrajzot a földmérő leadja a megbízónak. A záradékolt vázrajzzal és a szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéssel vissza kell mennie a megbízónak a földhivatalba, ahol az ingatlan-nyilvántartáson átvezetik a változást. Az ingatlan tulajdoni lapjára rákerül, hogy az ingatlant az adott szolgalmi joggal megterhelték.

Keressen elérhetőségeinken!

Kapcsolatfelvétel