Meddig érvényes az engedély?

Az elvi engedély a jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított egy évig érvényes. Amennyiben ezen idő alatt az engedély jogosultja nem kér (végleges) telekalakítási engedélyt, az elvi engedély érvényét veszti.

Érvénye legfeljebb egy ízben és egy évvel hosszabbítható meg, de csak abban az esetben, ha az általános érvényű és a helyi jogszabályok, valamint a kötelező hatósági előírások időközben nem változtak meg.Ugyancsak a jogerőssé és végrehajthatóvá válástól számított egy évig érvényes a telekalakítási engedély.

Amennyiben ezen időtartam alatt a tulajdonosok nem kezdeményezik a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzését, az engedély érvényét veszti.

Az érvényesség időtartama alatt az engedély jogosultja mindaddig kérheti annak egy-egy évvel történő meghosszabbítását, amíg a határozat rendelkezéseit érintő jogszabályok, hatósági előírások és az érintett telkek ingatlan-nyilvántartási állapota ezt lehetővé teszi. Amennyiben a hatóság az engedélyt meghosszabbítja, ennek tényéről mindazokat értesítenie kell, akikkel az engedély megadását közölte.

A telekalakítási engedélyt érvényességének időtartama alatt az engedélyes jogutódja is felhasználhatja. Ennek előfeltétele az, hogy a jogutódlást – annak igazolásával együtt – írásban bejelentse az építésügyi hatósághoz, amely a jogutódlás engedélyezéséről határozatban rendelkezik.