Mi az a szolgalmi jog?

A szolgalmi jog korlátolt dologi jog, ami feljogosít a más tulajdonában lévő dolog – esetünkben ingatlan – meghatározott célú használatára. A szolgalmi jog ingatlan esetében az ingatlanhoz kötődő jog, így a tulajdonosváltásra kerül sor, akkor is fennmarad. Mivel nem személyhez kötődő jog, nem ruházható át.

A telki szolgalom a teljesség igénye nélkül a következőkre terjedhet ki: átjárás, vezetékoszlop elhelyezése, vízelvezetés vagy vízellátás, vezetékvezetés, épület megtámasztása, stb..

Azt a telket, amelyiken gyakorolják a szolgalmi jogot, szolgáló teleknek, míg azt, amely javára a szolgalmi jog szól, uralkodó teleknek nevezzük. A szolgáló telek birtokosai kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa az ő telküket használja a fent felsorolt meghatározott célokra. A szolgalmi jog gyakorlása nem tagadható meg. Ellenkező esetben a jegyzőnél, vagy peres eljárásban érvényesíthető a jog.

A szolgalmi jog időtartama nem korlátozott, de csak addig állhat fenn, amíg az az indok is, ami miatt létrejött. Pl. a közútról meg nem közelíthető ingatlant átjárási szolgalmi jog illeti meg – azonban ha a közútról való megközelítési lehetősége megoldódik, a szolgalmi jog megszűnik. Út szolgalmi jogának bejegyzése ma már csak kivételes esetben lehetséges, mivel jogszabály írja elő, hogy épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek megközelíthetősége gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított.

A szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A szolgalmi jog létrejöhet szerződéssel, elbirtoklással, törvényi rendelkezéssel vagy hatósági illetve bírósági határozat alapján. A szolgalommal terhelt ingatlan használatának részleteiről, térbeli korlátairól, módjáról a szolgalmat létrehozó szerződésben kell megállapodnia a feleknek. Saját ingatlanunkra is létrehozhatunk szolgalmi jogot, bebiztosítva ezzel a jogunkat egy esetleges értékesítés esetére.

A szolgalmi jog gyakorlása kapcsán felmerülő költségeket olyan arányban kell viselni, amilyen arányban történik a használat a szolgáló telek és az uralkodó telek birtokosai között. A felek azonban megállapodhatnak úgy is, hogy az esetlegesen felmerülő költségek egyenlő arányban terhelik őket.

A szolgalmi jog a következő esetekben szűnik meg vagy évül el:

  • Ha a rendeltetésszerű használathoz már nem szükséges a szolgalom.
  • Ha a jogosult 15 éven át nem gyakorolta a szolgalmi jogát, vagy eltűrte, hogy ennek gyakorlásában akadályozzák.
  • Ha a felek megszüntetik a szolgalmi jogot.

Ha felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége a szolgalmi jogokkal kapcsolatban, illetve, ha szeretné megbízni cégünket ezzel kapcsolatos feladattal, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!