Mit takar a geodéziai felmérés?

Ha telkünkre új épületet építünk vagy meglévő épületünket bővítjük, érdemes a tervezést megelőzően geodéziai felmérést készíttetnünk. Bizonyos esetekben (pl. meghatározott lejtésszázalék felett) a hatósághoz benyújtandó tervezési dokumentáció kötelező részét kell hogy képezze a geodéziai felmérés. Ettől eltérő esetben is célszerű ezt a tervezést előkészítő és segítő lépést elvégeztetni.

A felmérés a telek lejtési viszonyaira, a telek határaira, méretére, a telken lévő tereptárgyakra (épületek, közművek, kerítések, növények, utak, árkok, stb.) terjed ki. Ezek fognak megjelenni a felmérés alapján készült szintvonalas térképen vagy tervezési térképen.

Első lépés a telekfelmérés elkészítése. A földmérő terepi méréseket el tudja végezni RTK GPS, mérőállomás, szintezőműszer segítségével függően melyik eszköz a leghatékonyabb az adott terephez ill feladathoz. Ennek segítségével meghatározza a feltüntetendő telekhatár, tereptárgyak, utak, stb. azon pontjait, amelyek alapján a vázrajzokon ezeket megfelelő pontossággal ábrázolni tudja. A földmérő az általa felmért anyagot összehasonlítja a földhivatal térképi állományával is, mivel a valós és a jogi telekhatár sok esetben nem egyezik meg.

A felmérés leggyakrabban Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben készül, ami egy, az ország egész területét lefedő koordinátarendszer. A felmérés eredményeként egy digitális térképet kapunk, amit a földmérő a megbízónak illetve az építész tervezőnek nyújt át CAD és PDF formátumban.

A felmérés során előállított tervezési térkép vagy szintvonalas térkép az építész tervezőnek nyújt támpontot, optimális esetben a ház tervezésének megkezdése előtt. Bizonyos lejtésszázalék felett jogszabály írja elő a geodéziai felmérés szükségességét, mert enélkül lejtős terepre nem lehet kellő pontossággal tervezni. A geodéta által készített tervezési alaptérkép a tervezőhöz kerül, aki felhasználja azt a tervezéshez, majd ez kerül vissza a geodétához a kivitelezés kezdetén a kitűzés elvégzéséhez.

Ha nem készül geodéziai felmérés a tervezés megkezdése előtt, az a későbbiekben problémát okozhat. Ebben az esetben a tervező a – papíralapú, vagy jobb esetben digitális –  földhivatali térkép alapján tervez. Ezek pontossága azonban nem százszázalékosan megbízható, sok esetben a természetbeni állapot nem egyezik a jogival, vagyis előfordulhat, hogy a kerítés nem pont a jogi telekhatáron van. Ha nem készül geodéziai felmérés a tervezés előtt, az magában hordozza azt a hibalehetőséget, hogy nem a jogi telekhatárokhoz viszonyítva készül a terv. Ez mehet a ház alapterületének rovására, vagy ellenkező esetben, ha a ház kontúrja belelóg a kötelezően megtartandó elő-, oldal- vagy hátsókertbe, az komoly következményeket vonhat maga után.

Ha felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége geodéziai felméréssel kapcsolatban, illetve, ha szeretné megbízni cégünket a feladattal, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!