Mi az a telekalakítási eljárás?

Ha a telkünk határai, elrendezése, alapterülete változik – a telkeket egyesítjük, több részre osztjuk, a közös határvonal máshová kerül pl. adásvétel következtében – akkor szükséges a telekalakítási eljárás lebonyolítása. Egy eljáráson belül több változtatást be tudunk jegyeztetni, például, ha két telket egyesítünk, hogy aztán több kisebb telekre osszuk fel azt. A telekalakítási eljárás során a telket érintő változásokat az ingatlan-nyilvántartásban átvezetik, így azok hivatalossá válnak.

Gyakran áll elő az a helyzet, hogy a telekalakítás során kialakuló új telkek tulajdonost is cserélnek. Ez esetben az adásvétel és a telekalakítási eljárás összevonható, az ingatlan-nyilvántartásban való változás átvezetését és a tulajdonjogi változás együttes átvezetését az úgynevezett telekalakítással vegyes adásvételi/ajándékozási szerződéssel tehetjük meg.

A telekalakítási eljárás kezdete előtt érdemes előzetesen egyeztetni a jegyzővel, hogy a telekalakításnak van-e akadálya, az a telek értékét jelentősen nem befolyásolja-e. (Pl. vannak olyan építési övezetek, ahol elő van írva a minimális beépíthető telekterület.)

Ezek után szükséges felkeresnünk egy földmérőt, aki kiméri az igények szerinti új telekhatárokat és változási vázrajzot készít. Az erről készített dokumentációt záradékolási eljárásra benyújtja a földhivatalba, ez az első kör, amit az eljárásban szükséges lebonyolítani. Ebben a körben a földhivatal műszaki szempontból vizsgálja a kérelmet. Ha az érintett hatóságok és szakhatóságok jóváhagyják azt, akkor megkapjuk a telekalakítási engedélyt.

Ezután kérelmezhető a földhivatalnál a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése. Ezt a telekalakítási engedély nélkül nem lehet benyújtani. A második kör – az első körtől eltérően, ahol a műszaki körülményeket vizsgálják, – jogi jellegű. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel zárul, vagyis az tulajdoni lapon és térképmásolaton már az új ingatlan(ok) adatai szerepelnek. Ha a telek bármelyik része gazdát cserél, az erre vonatkozó dokumentumokat is ebben a körben kell benyújtani.

Az első és második eljárás össze is vonható, ekkor jön létre az úgynevezett egyesített telekalakítási eljárás. Ilyenkor a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel egyidejűleg nyújtjuk be az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges kérelmet. Ez a telektulajdonos számára egyszerűbb és kényelmesebb megoldás, mivel az egymásra épülő kétkörös eljárás a földhivatalon belül lezajlik, így az eljárás is gyorsabb. Hátránya, hogy a két eljárás díját egy összegben fizetjük be az összevont eljárás kezdetén. Így ha pl. az első körben a kérelmünket elutasítják, akkor a második kör már befizetett eljárási díja elveszik.

Ha felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége a telekalakítási eljárással kapcsolatban, illetve, ha szeretné megbízni cégünket a feladattal, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!