Mi az a telekhatár rendezés?

Ha telkünk határait módosítani szeretnénk – pl. kiegyenesítjük a határvonalat, egyik telek területét növeljük a másik telekből elvett négyzetméterekkel – akkor telekhatár-rendezést kell kezdeményeznünk. Ilyenkor a két telek közti határvonal szükségszerűen módosul, előfordul, hogy az érintett telkek területe is változik (egyiké csökken, míg a másiké nő). Ez kölcsönös beleegyezés esetén történhet.

A telekhatár-rendezés javasolt első lépése: a helyi önkormányzat építésügyi vagy műszaki osztályát érdemes megkeresni, hogy a kívánt változtatáshoz megfelelő-e a helyi Építési Szabályzatnak. Az önkormányzathoz három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot és térképmásolatot kell magunkkal vinni. Megjegyzés: hivatalos állásfoglalást csak záradékolt vázrajz birtokában lehet kérniu bármely építési hatóságtól.

Ha az elvi hozzájárulás megvan, akkor szükséges földmérőt felkeresni. A földmérő a helyszínen elvégzi az ún. keretmérést, vagyis műszerek segítségével felméri az új határvonalat és annak közvetlen környezetét.

Ezek után következik az irodai feldolgozás, ahol a földmérő az általa felmért anyagot összehasonlítja a földhivatal térképi állományával. Ezek valamint a vonatkozó jogszabályok alapján helyezi el az új határvonalat. Következő lépésként a földmérő kitűzi a határvonal helyét a helyszínen, az előző lépés alapján.

Ezek után a földmérő elkészíti a műszaki dokumentációt, mely tartalmazza az új határvonalat. Ezt benyújtja záradékolásra a földhivatalhoz. Ha a földmérési munka a jogszabályoknak megfelelően történt, a földhivatal záradékolja a benyújtott földmérési dokumentációt. Ekkor készülhet el a végleges telekalakítási dokumentáció, amely egyéb dokumentumok mellett tartalmazza a záradékolt vázrajzokat is. A megbízó személyesen vagy ügyvéd által ezzel a végleges dokumentációval kezdeményezheti a telekalakítási eljárást a földhivatalnál.

A telekalakítási eljárás lehet normál vagy úgynevezett egyesített telekalakítási eljárás. A normál eljárásnál a földhivatal előzetesen engedélyezi a telekalakítási kérelmet és ezt követően lehet bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba a kialakult ingatlanokat.

Az egyesített telekalakítási eljárásnál a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel egyidejűleg nyújtjuk be az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges kérelmet. Ez a telektulajdonos számára egyszerűbb és kényelmesebb megoldás, mivel az egymásra épülő kétkörös eljárás a földhivatalon belül lezajlik, így az eljárás is gyorsabb. Hátránya, hogy a két eljárás díját egy összegben fizetjük be az összevont eljárás kezdetén. Így, ha például az első körben a kérelmünket elutasítják, akkor a második kör már befizetett eljárási díja elveszik.

Ha felkeltettük az érdeklődését, és bővebb információra lenne szüksége a telekhatár-rendezéssel kapcsolatban, illetve, ha szeretné megbízni cégünket a feladattal, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén, és kérjen árajánlatot!